Tweeter button
Linkedin button

Softwareselectie en implementatie

Organisaties overwegen vaker dan voorheen om standaard pakketten in te zetten, in plaats van het zelfstandig ontwikkelen van een eigen systeem. Een dergelijke keuze vraagt voorbereiding, een goede aanpak, waarbij de geformuleerde doelstellingen continu moeten worden getoetst en de impact op de bestaande bedrijfsprocessen beoordeeld. Het slagen van een project ligt niet alleen in de keuze van een pakket, maar ook in het beoordelen van de gevolgen en het doorvoeren van de veranderingen in de bestaande bedrijfsprocessen die nodig zijn om een standaard pakket in te voeren.

Aspectrum verzorgt het projectmanagement bij de selectie, contractering, implementatie, het beheer en onderhoud en exploitatie van informatiesystemen.

Het beheer en onderhoud en exploitatie van informatiesystemen krijgen tijdens de selectie reeds aandacht, enerzijds vanuit het verwachtingspatroon van nieuwe en gewenste functionaliteiten als anderzijds de bepaler van het grootste deel van de kosten binnen een life cycle van een product.

Offerte Aanvragen