Tweeter button
Linkedin button

Aanpak

Aspectrum Project- en Veranderingsmanagement is een onafhankelijke organisatie die ondersteuning verleent aan organisaties bij het succesvol implementeren van veranderingen, zodat doelstellingen kunnen worden bereikt. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt gewerkt vanuit bedrijfskundige principes om succes te bereiken. Daarbij wordt een professionele projectmanagementaanpak gecombineerd met de inhoudelijke kennis van de relatie.

In afstemming met u bepalen we de aanpak en de methode. Aspectrum heeft de voorkeur voor PRINCE2 als methode voor projectmanagement waardoor er snel, eenduidig en beheersbaar de gewenste resultaten kunnen worden bereikt.

Aspectrum werkt professioneel, is betrokken, pragmatisch, creatief en werkt resultaatgericht om op basis hiervan met de opdrachtgever de juiste keuzes te maken. Hierbij niet alleen oog voor het resultaat in enge zin, maar ook voor het effect van de noodzakelijke veranderingen (in de bestaande bedrijfsprocessen) in ruime zin. Daarbij worden de primaire doelstellingen van de relatie niet uit het oog verloren en worden bestaande goedlopende bedrijfsprocessen behouden.

Offerte Aanvragen